សមមិត្រទាំង ៣ និយាយពីតំបន់ត្រីកោណនៅទីក្រុងហាណូយ

សមមិត្រទាំង ៣ និយាយពីតំបន់ត្រីកោណនៅទីក្រុងហាណូយ

ព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សមមិត្រ ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយសមមិត្រ ថងលួន ស៊ីសូលីត និង សមមិត្រ ង្វៀន សួនហ្វុក នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋពិភពលោកលើកទី២៧។

សមមិត្រទាំងបី កម្ពុជា ឡាវ វៀត​ណាម បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើការរិតចំណងសាមគ្គីភាព និង កិច្ចសហ​ប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងបី ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណដែលមានវៀតណាមជាបងធំ ។

loading...

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនោះ សមមិត្រនៃប្រទេសទាំងបីក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើគំរោងនៃការតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងបី ជាពិសេស នៅតំបន់ត្រីកោណដែលជាតំបន់មួយមានការអភិវឌ្ឍទាបខាងលាវ និង កម្ពុជា ។

អានអត្ថបទ ៖ អាសន្នធំហើយ ! ដីសម្បទាន ៩៩ ឆ្នាំ ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមតាមព្រំដែន នឹងក្លាយជាទឹកដីវៀតណាមស្របច្បាប់នៅថ្ងៃអនាគត

loading...

Leave a comment