អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរតនាគារអ៊ីរ៉ង់ដោយហាមប្រទេសផ្សេងទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់

សាធារណៈរដ្ឋឥស្លាមអុីរ៉ង់ = លោកត្រំាបញ្ជាអោយ រតនាគារជាតិអាមេរិច ដាក់ទណ្ឌកម្ម ទៅលើរតនាគាជាតិអុីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់ និង ហាមប្រទេសដ៏ទៃមិនអោយទិញប្រេងនិងហ្គាសពីអុីរ៉ង់

គ្រាន់តែមួយថ្ងៃសោះ ធ្វើអោយរដ្ឋបាល និង ប្រជាជនអុីរ៉ង់ ច្របូកច្រលប់ពេញប្រទេស ប្រជាជនអុីរ៉ង់កំពុងតែសំរុកដកលុយជាតិ ចេញពីធនាគារដើម្បីដូរដុល្លាអាមេរិចទុក តែរដ្ឋាពិបាល បញ្ជាអោយបិទកន្លែងដូរលុយឯកជន និង បិទប្រព័នអុីធឺណែត និង មិនអោយអោយប្រើប្រាស់លុយបរទេស]

loading...

អោយប្រើតែលុយរៀលអុីរ៉ង់មួយគត់ តែសហគមន៏អឹុរ៉ប់ ដំបូងជំទាស់ជាមួយត្រំា តែពេលនេះ​សហគមន៏អឺុរ៉ុបរក្សារភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយ អុីរ៉ងជាប្រទេស ខ្លាទំាងសេដ្ឋកិច្ច និង យោធានៅក្នុងតំបន់ អាសុីខាងលិច ដែលមានប្រជាជនជិត82លាននាក់ ( 81 762300 នាក់ ) ​ផលទុនសរុបរបស់ជាតិ 438 3 billion លេខរៀងទី27លើលោក និង កំរិតជីវភាពប្រជាជន GDP 5305$ លេខរៀងទី94លើលោក ៕

loading...

Leave a comment