ពត៌មានក្តៅ ៗ ហុយ ៗ មេទ័ពរាល់អង្គភាពចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យម្រាមដៃជ្រលក់ទឹកខ្មៅកូនទ័ព ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្នាក់លើ

ការបោះឆ្នោតទើបតែកន្លងទៅថ្មី ៗ មេទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងថ្នាក់លើ ចាប់ផ្តើមរឹតបន្តឹងកូនទ័ព ស្វែងរកអ្នកប្រឆាំងការបោះឆ្នោត ដោយបញ្ជាឲ្យលើកម្រាមដៃឡើងលើ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យម្រាមដៃ ថាតើបាន​ប្រឡាក់​ទឹកខ្មៅ​ឬទេ ។

loading...

បើកូនទាហានណាមិនប្រឡាក់ទឹកខ្មៅដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ថា បោះឆ្នោតទេ  មេទ័ពក៏សម្គាល់មុខកូនទ័ពនោះថា ជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុង ឬ ថាជាក្រុមប្រឆាំងថ្នាក់លើ (ក្រុមប្រឆាំងអង្គការថ្នាក់លើ) កូនទ័ពនោះ​អាចត្រូវបាត់ខ្លួន ឬ កម្ចាត់ចេញពីជួរកងទ័ព ព្រោះមេទ័ពយល់ថា មិនស្មោះត្រង់នឹងថ្នាក់លើ ។

loading...

សូមជំរាបថា បក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបែងចែកពលរដ្ឋជា ៣ ពណ៌ គឺ

១) ពណ៌ស សំដៅយក អ្នកគាំទ្របក្សប្រជាជន

២)ពណ៌ប្រផេះ សំដៅយក អ្នកប្រឆាំងខ្លះ គាំទ្រខ្លះ

៣)ពណ៌ខ្មៅ សំដៅយក អ្នកប្រឆាំង អ្នកចង់ផ្តួលរំលំ អ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ជាដើម

ឃើញថា របបខ្មែរក្រហមថ្មីចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយនៅឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ក្រោយការបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ កន្លងទៅ ៕

loading...

Leave a comment