អន្តរជាតិមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផង ក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ទណ្ឌកម្មមគ្គុទេសក៍ខ្មែរមុនបាត់ហើយនៅខេត្តសៀមរាប

មគ្គុទេសក៍តូចតាចដែលរកស៊ីជាមួួយភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅពេលនេះ កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការឥតការងារធ្វើ ព្រោះទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាល ​ជាពិសេស ការបន្តអាជ្ញាបណ្ណជាមគ្គុទេសក៍អង្គរជាដើម

loading...

នៅខណៈប្រឈមនឹងអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះ ភាគីរដ្ឋាភិបានចាប់ផ្តើមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមគ្គុទេសក៍តូចតាចនៅខេត្តសៀមរាបជាមុន យោងទៅតាមប្រភពមគ្គុទេសក៍ម្នាក់ឲ្យដឹងថា

loading...

បញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទូទាំងប្រទេស និយាយរូម។ តែនិយាយដោយឡែក នៅខេត្រសៀមរាប នាពេលនេះ គឺ គីឡូភ្លើងអគ្គីសនីស៊ីលើសពីអ្វី ដែលគ្រូសារនីមួយៗ បានប្រើ និង មគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរ ប្រឈមជាមួួយវិធានការណ៏ថ្មី របស់ក្រសួងទេសចរណ៏ ដែលចាប់ចង្ខំ អោយមគ្គុទ្ទេសក៏ម្នាក់ៗ ចំណាយប្រាក់ ៨៩ ដុល្លាបន្ថែំម លើតំលៃដើម ក្នុងការដូរអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ជាមួយការរៀនវិក្រឹត្យការ ចំនួនតែ ពីរថ្ងៃ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា។ ទាំងអស់នេះ មិនអាចទទួលយកបានទេ ដូច្នេះត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជាចំបាច់។

There are two critical challenges in daily living of people in Cambodia, particularly in Siem Reap province of a Tourism industry spot. The one is power kilowatt is unusual hiking from what each family have been paid, and second one is each Tour Guide is being forced to pay extra $89 more for the fees of two days retraining course in Mekong Cambodia University otherwise the ministry of Tourism won’t renew the license. Hhehehe, we must find the solution as soon as possible.

 

loading...

Leave a comment