បែកធ្លាយអាខោនក្លែងក្លាយ ឈ្មោះ ដារ៉ា ខាន់ កូន ប៉ា ចេញពីក្រុមទាហានកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ ៥១

សេចក្តីជូនដំណឺង ៖

សូមជំរាបទៅដល់ប្រិយមិត្តថា អាខោនដូចមាននៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ដារ៉ា ខាន់ ទេ គឺសុទ្ធសឹងតែ ជាអាខោនរបស់ក្រុមទាហានកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ ៥១ ទាំងអស់។
ក្រុមទាហានកងពលតូចថ្មើជើងលេខ៥១ គឺជាកូនទាហានរបស់ ហ៊ុន ម៉ាណែត ពួកគេបានបង្កើត អាខោន ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីវាយប្រហារ ដារ៉ា ខាន់ តែប៉ុន្នោះ ហើយពួកគេក៏មិនមែនជាអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិដែរ ។

loading...

អ្វីដែលគួរអោយ ចាប់អារម្មណ៏នោះ អាខោនឈ្មោះ “ដារ៉ា ខាន់ កូន ប៉ា” ដែលមានដាក់រូបប្រុសពាក់អាវ មាន logo សង្គ្រោះជាតិ មាន មិត្តរួមគ្នាជាមួយ ដារ៉ា ខាន់ រហូតដល់ទៅ ជាង៤០០នាក់។

loading...

សូមជ្រាបជាដំណឹង និង សូមអរគុណ

បន្ថែម ដារ៉ា ខាន់ មិនដែលមានម៉ែចុងទេ

ប្រភព ៖ ដារ៉ា ខាន់

loading...

Leave a comment