បែកធ្លាយកម្មវិធីលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់នានានៅកម្ពុជា

កម្មវិធីបោកប្រាស់មានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់នៅកម្ពុជា មានតាំងពីថ្នាក់បុគ្គលធម្មតារហូតដល់នីតិបុគ្គល ពោលគឺ ក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់តាមរយៈចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តែតាមពិតជាផែនការបោកប្រាស់​លុយ​កាក់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយល់មិនដល់ល្បិចកិច្ចកលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ។

តាមពត៌មានដែលយើងទទួលបាន មានក្រុម ហ៊ុន លី ឈួង នឹង ក្រុមហ៊ុន ជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋធំៗ ដូចជា លាងលុយកខ្វក់ឬហៅថាលុយខ្មៅ, អំពើពុករលួយ, ​ រំលោភសិទ្ធមនុស្ស,

loading...

បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ, រំលោភយកដីពលរដ្ឋ, បទល្មើសជួញដូរគ្សឿងញៀន និង បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិប្បតេយ្យនៅកម្ពុជា ។

ក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ទាំងនោះច្រើនតែយកត្រកូលហ៊ុនជាខ្នងបង្អែកដើម្បីភាពជឿជាក់ដល់ពលរដ្ឋ ដូចជា គម្រោងដីឡូត៍ ឬ ផ្ទះល្វែង ឬ តាមរយៈការចងការប្រាក់ជាដើម ៕

loading...

Leave a comment