បែកធ្លាយពត៌មានសម្ងាត់រឿងលោក ខឹម វាសនា យកលុយសមាជិកបក្សជួង ទៅលេងល្បែង ចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនចិនអស់ជាង ៦ សែន ដុល្លារ

ផ្ញើជូនជាពិសេសចំពោះអ្នកជួយលុយដល់អាខ្លែងស្រាក ខឹមវាសនាមានដូចជាពលករសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និង លោកJacky Tiet ទឹកលុយយ៉ាងច្រើនដែលអាខ្លែងស្រាក ខឹមវាសនាបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលីងយួយនេះ។

បែកធ្លាយ៖ មានសមាជិកLDPម្នាក់ដែលមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើររបស់អាខ្លែងស្រាក ខឹម វាសនា ដែលយកលុយជាច្រើនទៅលែងល្បែងលីងយួយ( ល្បែងNetworkរបស់ចិន) គាត់បានផ្ញើរបញ្ជីរឈ្មោះអ្នកលែងល្បែងនោះមកឲ្យ Khmer Uploadដើម្បីបើកបង្ហាញ់ដល់សមាជិកLDPបានដឹង។

loading...

អ្នកដែលមានឈ្មោះទាំងអស់សុទ្ធតែជាសមាជិកគាំទ្របក្សជួងដែលលែងល្បែងនេះ ក្នុងចំនួននោះមានភាគតិចណាស់ដែលចេញលុយខ្លួនឯង ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចាញ់បោកល្បែងនោះមានចំនួន 692,938$ (ហុកសិបប្រាំបួនម៉ឺនពីរពាន់ប្រាំបួនរយសាមសិបប្រាំបីដុល្លា) ប៉ុន្តែសមាជិកដែលចេញលុយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចំនួនអ្នកលេង465នាក់ មានប្រហែល10 ទៅ15 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយទឹកលុយក្នុងចំនួន10 ទៅ15 នាក់នោះមាន ប្រហែល50000ដុល្លាទៅ 80000ដុល្លាប៉ុណ្ណោះ ។

សរុបមកទឹកប្រាក់ដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលីងយួយ 692,938$ បើដក80000$ ចេញនៅសល់ទឹកប្រាក់ជាង 612938$ ជារបស់អាខ្លែងស្រាកខឹមវាសនាទាំងអស់។

សូមបញ្ជាក់ថា៖ ឈ្មោះជាង៤០០នាក់ដែលមាន ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត អាស័យដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទច្បាស់លាស់នោះ គឺសុទ្ធសឹងជាសមាជិករបស់គណបក្សជួងដែលលោកខឹមវាសនា ប្រមូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកដើម្បីដាក់ឲ្យបានច្រើនអាខោន ( គណនី ) ព្រោះទឹកលុយច្រើនមិនអាចប្រើអាខោន( គណនី) មនុស្សតែម្នាក់បានទេ ។

ដូច្នេះអាខ្លែងស្រាក ខឹម វាសនា ត្រូវប្រមូលឈ្មោះសមាជិកសឹងគ្រប់ខេត្តមកដាក់ប៉ុន្តែលុយជាលុយរបស់អាខ្លែងស្រាក ខឹម វាសនា តែម្នាក់គត់ ហើយបើបានផលចំនេញគឺជារបស់អាខ្លែងស្រាក ខឹមវាសនា ទាំងអស់សមាជិកដែលមានឈ្មោះទាំងនោះគឺមានតែឈ្មោះដើម្បីបង្កើតអាខោន(គណនី)ឲ្យអាខ្លែងស្រាកប៉ុណ្ណោះទេ ( អាយ៉ង)។

នេះគ្រាន់តែជាល្បែងមួយក្នុងល្បែងជាច្រើនទៀតដែលអាខ្លែងស្រាក ខឹម វាសនា វាលេង៕

ប្រភព ៖ Khmer Upload

loading...

Leave a comment