ព្រោះតែព្រះរាជសារមួយ លោក ហ៊ុន សែន ចង់កេងចំណេញនយោបាយដោយគំរាមកំហែងគេឯងឲ្យទៅបោះឆ្នោតបង្រ្គប់កិច្ច

ហ៊ុន សែន ខូចប្រដាប់គិតជ្រុលពេកទេដឹង?
……………….
ហ៊ុន សែន និយាយថា ជនណាអំពាវនាវអោយពលរដ្ឋខ្មែរមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រ ហើយអាចមានទោស។

loading...

ក្នុងន័យនេះយើងចង់ប្រាប់ ហ៊ុន សែន វិញថា ព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គក្នុងការអំពាវនាវ រីឯយើងជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការអំពាវនាវដែរ។

loading...

ពោលក្នុងច្បាប់អត់មានចែងថាមានតែព្រះមហាក្សត្រនោះទេដែលមានសិទ្ធិអំពាវនាវនោះហើយក៏គ្មានច្បាប់ណាចែងដែរថា ការអំពាវនាវផ្ទុយពីព្រះមហាក្សត្រគឺមានន័យស្មីនឹងការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រ ហើយត្រូវមានទោសដែរស្អីនោះដែរ។ ដោយឡែក យើងកំពុងតែគិតថាតើការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាចស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់ ហ៊ុន សែនដែរឬទេ? តើការអំពាវនាវនេះ ហ៊ុនសែន កំពុងនឹង​បានយក​ព្រះមហាក្សត្រ​មកជាន់ឈ្លីដើម្បីបម្រើនយោបាយថោកទាបរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

ប្រភព ៖ ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

loading...

Leave a comment