ពត៌មានក្តៅ ៗ ហុយ ៗ ព្រឹកនេះ ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលលោក ហ៊ុន សែន ចូលរួមរំលឹក ជាទិវាបំរើអំពើឈ្លានពានរបស់វៀតណាមប្រឆាំងខ្មែរគ្នាឯង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ លោក  ហ៊ុន សែន ទៅចូលរួមរំលឹកទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បំរើអំពើឈ្លានពានរបស់វៀតណាម ប្រឆាំងខ្មែរគ្នាឯងនៅសម័យឆ្នាំ ១៩៧៩ ។

loading...

loading...

ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន  បង្កើតឡើងស្របតាមនយោបាយវៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០០៧ ដើម្បីរំលឹកគុណអតីតយុទ្ធជនដែលធ្លាប់តស៊ូ បំរើនយោបាយឈ្លានពានរបស់វៀតណាម ។

នៅថ្ងៃនេះ លោក ហ៊ុន សែន ចេញមុខជំនួសវៀតណាមទៅអរគុណ និង ស្វាគមន៍អតីតយុទ្ធកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងខួបលើកទី ១១ឆ្នាំនៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានាពេលនេះ ។ ទិវានេះចង់បង្ហាញប្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយនេះថា វៀតណាមនៅតែជាអ្នកមានគុណលើកម្ពុជា ប៉ុន្តែតាមសភាពពិត វៀតណាមជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាសោះ គ្មានអ្វីដែលយុវជនសម័យនេះឬសម័យណា​ៗ ត្រូវដឹងគុណ ឬ សងគុណវៀតណាមនោះទេ មានតែបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែដើរតាមគន្លងផ្លូវគូសវាសរបស់វៀតណាម ៕

loading...

Leave a comment