ពត៌មានក្តៅ ៗ ហុយ ៗ មេធំដែលជេរម្រាយកូនចៅ ឥឡូវនេះ ប្តឹងកូនចៅទៅប៉ូលិសដើម្បីចាត់ការតាម​ច្បាប់ ប៉ុន្តែត្រូវចុះញមព្រោះរឿងមួយនេះ….(មានឃ្លិប)

បុរសជាមេដឹកនាំដែលជេរម្រាយកូនចៅព្រោះមិនពេញចិត្តនឹងចរិតច្រឡោងខាមរបស់កូនចៅនោះ បានដាក់ពាក្យប្តឹងកូនចៅទៅប៉ូលិស នៅពេលទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស យុវជនដែលជាកូនចៅនោះក៏នាំម្តាយ​មកជាមួយដែរ ខាងម្តាយបានលើកដៃសំពះសូមទោសលោកចៅហ្វាយចំពោះកំហុសខុសឆ្គងរបស់កូនខ្លួន ឃើញដូច្នោះ បុរសជាចៅហ្វាយនោះក៏ចិត្តទន់ ព្រមដកពាក្យបណ្តឹង បញ្ចប់រឿងត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

loading...

loading...

ឃើញថា កំហុសខុសឆ្គងមានទាំងសងខាង ប៉ុន្តែទីបំផុត ត្រូវចរចាសម្របសម្រួលគ្នា បញ្ចប់បញ្ហា ចាត់ជារឿងល្អមួយដែលយើងអាចឲ្យអភ័យទោសដល់គ្នា និង គ្នាបាន ៕

loading...

Leave a comment