កក្រើកបណ្តាញសង្គម ៖ ចៅហ្វាយហៅកូនចៅមកជេរម៉ែ កូនចៅខឹង សួរឡង រៀនថ្នាក់ទីម៉ាន? ចៅហ្វាយច្រឡោតតោតតូង ចាប់មិនឈ្នះ (មានឃ្លិប)

ឃ្លិបមួួយដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅលើបណ្តាញសង្គម គឺ ឃ្លិបមេជេរកូន ហើយឃ្លិបនេះបានបង្ហោះត ៗ គ្នា ទាំងមានសេចក្តីយ៉ាងដូច្នេះថា ៖

loading...

មេ…..គាត់មេលុយធំនៅកន្លែងខ្ញុំ គាត់រៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់កប់ពពកទើបពាក្យសំដី និយាយជាមួយបុគ្គលិកហើយស្រទន់ គាត់ហៅខ្ញុំទៅជួបព្រឹកមិញគាត់មានសុជីវធម៌ខ្ពស់ គាត់ហៅខ្ញុំចូល Office គាត់ព្រោះតែមេជនជាតិបរទេសរបស់ខ្ញុំប្រាប់ផ្សេង តែគាត់បញ្ជារមកផ្សេងហើយខ្ញុំអត់ស្តាប់គាត់បែរជាមកស្តាប់មេវិញ…មិនដឹងគួរធ្វើតាមនរណាទេ ។

loading...

Finance his Manner in speak so high និយាយរួមស្តាប់អោយចប់បានដឹងថាចរឹកមនុស្សយ៉ាងមិច
Queenco Hotel & Casino Queenco Rolling

ហ៊ុយ ប៊ុនឡេង សូមជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូន  !!!

សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា រវាងមេធំ និង កូនចៅ តើមួយណាខុស មួយណាត្រូវ?

loading...

Leave a comment