មិនដែលដឹងសោះម៉ង ពាក្យថា សារេ និង ទុយនុយ ទើបតែដឹងនៅថ្ងៃនេះឯង សូមអញ្ជើញអានដើម្បីយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា

នាទីអក្សរសាស្ត្រក្លាយពីបារាំង
ពន្យល់ពាក្យ សារេ និង ទុយនុយ

ពាក្យ សារេ ឬ សារ៉េ មកពីពាក្យ serrer អានថា ស៊ែរេ ប្រែថា រឹតបន្តឹង ។ ពីដើម គេនិយាយសម្រាប់ខោអាវ ដែលរលុង ដេរបញ្ចូលឲ្យតូច ជាងមុន ។ លុះយូរទៅ ខោអាវចង្អៀត ដេរបញ្ចេញឲ្យធំ ក៏ប្រើ សារេ ដែរ ។
បច្ចុប្បន្ន មានប្រើពាក្យ សារេ គ្រប់សកម្មភាព ក្នុងន័យសម្រួលការងារផ្សេងៗ ។ ឧទាហរណ៍ សូមលោកជួយសារេឲ្យបានឆាប់ៗផង

ពាក្យ ទុយនុយ មកពីពាក្យបារាំង Tenue អានថា ទើនុយ ប្រែថាសម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ឱកាសពិសេសអ្វីមួយ ដូចជា ៖

loading...

tenue de mariage សម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍

tenue de soirée សម្លៀកបំពាក់កម្មវិធីពេលល្ងាច

tenue de soldat français ខោអាវទាហានបារាំង

tenue de sport ខោអាវកីឡា

មុនឆ្នាំ ១៩៧៥ កាលណាបានស្លៀកពាក់ បានស្អាត គេប្រើពាក្យ ទើនុយ ។

បច្ចុប្បន្ន ពាក្យនេះដូចជាប្រើជាពិសេស ពេលពាក់អាវដាក់ក្នុងខោ ?

ប្រភព ៖ Saveth Chea

loading...

Leave a comment