គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថា គួរតែកែពាក្យថា ប្រឆាំង មកជា ប្រកួតប្រជែង វិញ

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថា គួរតែកែពាក្យថា ប្រឆាំង មកជា ប្រកួតប្រជែង វិញ ព្រោះពាក្យថា “ប្រឆាំង” បានន័យថា មិនស្រប ទោះជាភាគីម្ខាងទៀតខំប្រឹងធ្វើបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយ ។


ពាក្យថា “ប្រឆាំង” មិនឆ្លុះបញ្ចាំងការរួមគ្នា ឬ ជួយគ្នាធ្វើការងារមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមឡើយ ។ អ្វីដែលសង្គមខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវការ គឺ ការប្រកួតប្រជែងដេីម្បីភាពសម្បូរសប្បាយទាំងអស់គ្នា ។

loading...

គបម, គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន មិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងដេីម្បីល្បីល្បាញ ឬត្រូវការល្បីល្បាញដោយសារប្រឆាំងទេ ហើយយេីងក៏មិនធ្វេី​នយោបាយដេីម្បីមានមួយ អត់មួយនោះដែរ ។

ព្រោះហេតុនោះ គបម គឺជាម្រើសថ្មីរបស់កម្ពុជា ៕ សេខ សុខា

loading...

loading...

Leave a comment