ពលរដ្ឋ ៩៩ % មិនដឹងថា គេចាប់ផ្តើមសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោក កឹម សុខា​ តាំងពីពេលណាទេ?

លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និង ឥឡូវនេះ កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅត្រពាំងថ្លុង មានពលរដ្ឋជា​ច្រើន​មិន​បានដឹងប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោក និង ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ជីវិត និង ជីវិតនយោបាយរបស់លោកទេ ។

loading...

ថ្ងៃនេះ សូមចុះផ្សាយកំណត់ត្រាសង្ខេបស្តីពីការគំរាមកំហែង និងការប៉ុនប៉ុងសម្លាប់អាយុជីវិត និងជីវិតនយោបាយ​របស់លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គិតត្រឹមឆ្នាំ ១៩៩៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងឮទាំងអស់គ្នា ដូចខាងក្រោម ៖

loading...

loading...

Leave a comment