ពត៌មានក្តៅ ៗ ហុយ ៗ យប់នេះ លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជាតុលាការឲ្យដោះលែងលោក ញឹក ប៊ុនឆៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត

នៅយប់ថ្ងៃទី ៣០ មេសានេះ តុលាការបានដោះលែងលោក ញឹក ប៊ុនឆៃហើយតាមបញ្ជាលោក ហ៊ុន សែន ហើយការ​ដោះលែងនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថា ជាសញ្ញាភ្លើងខៀវដើម្បីឲ្យលោក ញឹក ប៊ុនឆៃត្រៀមខ្លួនចូលរួមការ​បោះឆ្នោតកំដរអំណាចលោក ហ៊ុន សែន ។

loading...

សូមជំរាបថា លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ទទួលរងបទចោទប្រកាន់ពីលោក ហ៊ុន សែន រឿងផលិតគ្រឿងញៀន ប៉ុន្តែប្រហែល​ជា​លោក ហ៊ុន សែន យល់ថា ដល់ពេលវេលាហើយដែលគណបក្សនយោបាយរបស់លោក ញឹក ប៊ុនឆៃចូលរួមបោះឆ្នោត​លំអ​អំណាចរបស់លោក ហេតុនោះ លោក ហ៊ុន សែន ទើបបញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ ៕

loading...

loading...

Leave a comment